Brukervilkår og betingelser hos Finansi

Dette er vilkår og betingelser som gjelder ved bruk av Finansis tjenester, såfremt ikke annet er avtalt skriftligt. Ved interaksjon med finansi.no eller andre av Finansis kontrollerte kanaler (heretter Hjemmesiden), aksepterer du (heretter Brukeren) samtlige vilkår og betingelser nedenfor, samt Persondata- og Privatlivspolitikk for Finansi.

Tjenesten til Finansi.no

Finansi.no har testet forskjellige forbrukslån på det norske markedet og utarbeidet en rangert liste basert på undersøkelsen. Det har blitt gjort en helhetsvurdering av hvert enkelt lån basert på datasikkerhet, lånevilkår, kundeservice og brukeranmeldelser. Tjenesten er helt gratis å benytte seg av for Brukeren.

Personlige opplysninger

Ved bruk av Hjemmesiden aksepterer Brukeren vilkårene herunder, men ikke begrenset til, at det løpende kan registreres generelle og personfølsomme opplysninger (herunder fullt navn, e-mailadresse, betalingsanmerkninger, lønnsinntekt osv.), blant annet med henblikk på etterfølgende datautveksling med tilbyderen i forbindelse med utarbeidelsen av et lånetilbud.

Finansi sikrer at all kommunikasjon mellom Finansi og Brukeren via Hjemmesiden skjer kryptert, at særlige personfølsomme opplysninger lagres kryptert hos Finansi og at eventuell datautveksling med Tilbyder skjer kryptert. Utdypende informasjon om hvordan Finansi håndterer Brukerens personlige opplysninger er gjort rede for iPersondata- og Privatlivspolitikk for Finansi.

Informasjon om samtykke til markedsføring

Ved bruk av formularer og/eller søknad gjennom Hjemmesiden kan Brukeren gi samtykke til å motta markedsføring fra Finansi. Samtykket sikrer at Finansi kan gi Brukeren best mulig opplevelse når det søkes om lånetilbud gjennom Hjemmesiden. Ved samtykke aksepteres det at Finansi kan benytte Brukerens opplyste informasjon til å markedsføre Finansis og samarbeidspartneres tjenester og produkter via e-mail, SMS eller andre lignende medier.

Finansi kan motta kommisjon for formidling av samarbeidspartneres tjenester og ytelser til Brukeren. Brukerens opplysninger vil aldri bli videreformidlet eller solgt til en tredjepart uten samtykke.

Samtykket til å motta kommunikasjon fra Finansi kan til enhver tid tilbakekalles. Dette kan skje enten ved henvendelse til vår kundeservice, ved å skrive til info@finansi.no, ved automatisk avmelding gjennom linken nederst i utsendte e-mailer eller ved annen skriftlig kontakt til Finansi.

Sikkerhet - Føl deg trygg

Vi ønsker at du skal få en trygg og god opplevelse med Finansi.no. Derfor sikrer vi alle opplysningene du deler med oss med SSL. I tillegg sjekkes lånetilbydernes krypteringssertifikater og privatlivspolitikk. Bruker du noen av lånetilbyderne på listen kan du være sikker på at din innsendte søknad er kryptert og behandles 100 % fortrolig.

Ansvarsfraskrivelse

Finansi.no viderefomidler lån, men er ikke ansvarlig for forholdet mellom låntaker og långiver eller erstatninger i dette forholdet. Finansi.no tar derfor ikke på seg ansvaret for punktene herunder, men ikke begrenset til, nedbrutt eller manglende adgang til IT-systemer, sabotasje, pc-virus osv.

I tillegg vil Finansi.no ikke være ansvarlig for feil oppgitte opplysninger på hjemmesiden eller e-mailer ikke er fullstendige. Finansi.no kan ikke ta på seg noe ansvar for skader eller tap som direkte eller indirekte er en konsekvens av informasjon som har vært eller blitt tilgjengelig. Våre topplister for lån er utarbeidet med den hensikt å være en hjelp for forbrukeren, men kan ikke ses på som økonomisk rådgivning.

Klage

Skulle det oppstå problemer eller misforståelser ved bruk av Finansis tjeneste og det oppleves at kundeservice, mot forventning, ikke tar seg tilfredsstillende av dette er følgende klagemuligheter tilgjengelige:

Finansis klageansvarlige kan kontaktes ved å sende en e-mail til info@finansi.no, hvor det opplyses om hvilket forhold det klages over. Ønskes det å sende inn en klage vedrørende Finansis behandling av personopplysninger kan ovenstående klagemulighet tas i bruk. Dersom Brukeren mener behandlingen av personopplysninger ikke var tilfredsstillende, kan denne klagen videresendes til Personvernsnemda sin adresse: Postboks 64, 3209 Sandefjord.

Ønsker Brukeren å sende inn en klage vedrørende Finansis utførte markedsføring kan det etter en henvendelse til Finansis kundeservice sendes inn en klage til Forbrukerombudet via deres online klageskjema.

Ønskes det å sendes inn en klage over selve lånet kan det rettes en henvendelse direkte til lånetilbyderen eller til Finansklagenemnda.

Rentesats

Rentene du ser opplyst i eksemplene til lånetilbyderen er en estimert estimert rente, eksempelet skal gjenspeile bankens gjennomsnittsrente. Fra-renten viser til start-renten som banken har. Din faktiske rente baseres på bankens kredittvurdering av deg og blir først satt etter du har sendt inn søknaden.

Angrerett

Etter du har takket ja til lån gjennom en av våre samarbeidsbanker vil du etter norsk lov. alltid ha 14 dagers angrefrist. Angrefristen starter fra du mottok pengene på konto. Vi gjøre oppmerksom på at du kan pålegges renter for tiden du hadde pengene tilgjengelig på konto. Dersom du ønsker å ta nytte av din angrerett må dette tas direkte med din lånetilbyder, da Finansi.no står kun for videreformidlingen av lånet.

Sammenlign lånene på nett

MastercardVISASSLNorge
Lån penger
5 stjerner
5 av 5 basert på 15 tilbakemeldinger
Evaluer Finansi.no

Finansi.no Betingelser Personvern Cookies Kontakt Oss

Finansi.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.